برگزاری جلسه آموزشی وتوجیهی مربیان و سفیران سلامت محله در خصوص راه اندازی کانون های سلامت محله

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

روابط عمومی مرکزبهداشت شماره دو مشهد