تاریخچه و طرح گسترش

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 

  بازگشت به صفحه گسترش شبکه و پزشک خانواده

   

تاریخچه :

 

مرکز بهداشت شماره 2 شهرستان مشهد در سال 1370 از مرکز بهداشت شهرستان مشهد منتزع گردید و در واقع در این سال با توجه به جمعیت بالای شهرستان مشهد دو مرکز بهداشت تحت عنوان مرکز بهداشت شماره یک مشهد و مرکز بهداشت شمارهدو مشهد تشکیل گردید . در ابتدا با توجه به تعداد اندک نیروی تحصیلکرده کارشناس ، این مرکز با حضور 3 نفرکارشناسبهداشت خانواده ،2 نفر کارشناس تنظیم خانواده،2نفرکارشناس بیماریها و3 نفرکارشناس آموزش سلامت و4 نفرکارشناسبهداشت محیط و دیگر نیروهای اداری تحت سرپرستیجناب آقای دکتر بهمن احتشام آغاز بکار نمود .

 

 

 

روسا و سرپرستان مرکز بهداشت شماره دو از ابتدای تاسیس تاکنون

 

بازه زمانی

 رییس مرکز

72-70

 

آقای دکتر بهمن احتشام

73

 

آقای دکتر هادی اکبری

76-74

 

آقای دکتر حسن ابراهیمی

84-76

 

آقای دکتر حسین روغنگران

85

 

مرحوم آقای دکتر محمد علی رضایی

88-86

 

آقای دکتر حمیدرضا قربان زاده

88 تا مهر 1400

 

آقای دکتر علی اصغر محمودی  

مهر 1400 تا کنون

 

آقای دکتر حمیدرضا قربانزاده

 

 

 

 

 

محدوده منطقه تحت پوشش:

 

مرکز بهداشت شماره 2 شهرستان مشهد در شرق مشهد واقع شده و محدوده آن از یک طرف به پنج راه پایین خیابان - سمت چپ خیابان سرخس - میدان شهید عباسپور- کال خدربیک - بلوارمیامی و از طرف دیگر ، بلوار وحدت - چهارراه مقدم طبرسی- بلوارطبرسی اول و دوم تا انتهای بلوارطبرسی سوم را شامل می شود . بخش رضویه و قسمتی از بخش مرکزی نیز جزو محدوده مرکز بهداشت می باشد . جمعیت ساکن در منطقه 500452 نفر جمعیت شهری و60300 نفر جمعیت روستایی می باشد که از طریق 12 مرکز بهداشتی درمانیشهری و 5 مرکز بهداشتی درمانی روستایی و 39 پایگاه بهداشتی و 39 خانه بهداشت به مردم ارائه خدمت می نماید . که از این تعداد 8 مرکز مجری برنامه بیمه روستایی می باشد . در ضمن مرکز معین بیمه روستایی استان خراسان رضوی نیز در محدوده این مرکز قراردارد .

 


وضعیت طرح گسترش :

 

مرکز بهداشتی درمانی شهری
 
مرکز بهداشتی درمانی روستایی
 
پایگاه بهداشت
 
خانه بهداشت
 
طبق طرح
 
فعال
 
طبق طرح
 
فعال
 
طبق طرح
 
فعال
 
طبق طرح
 
فعال
 
13
 
12
 
7
 
5
 
48
 
39
 
39
 
39