حوزه ریاست

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

رئیس مرکز بهداشت

 

 

  نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس پست الکترونیک رزومه
آقای دکتر حمیدرضا قربانزاده رییس مرکز بهداشت 33651652 داخلی 202 ghorbanzadehhr1[]mums.ac.ir دریافت رزومه