حراست

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

 

 

  

  تلفن واحد : 33654748- 33653000داخلي 261

 

 

تعریف حراست

حراست در لغت به معنای پاسداری و مراقبت کردن است . از نظر اداری حراست به واحدی اطلاق می گردد که وظیفه حساس و خطیر مراقبت از سلامت اجزای سازمان را در مقابل انواع آسیب های احتمالی برعهده دارد.

 

 وظایف حراست :

1- حفاظت از سلامت اداری کارکنان ( حفاظت پرسنلی)

2- حفاظت از اخبار و اطلاعات دستگاه ( حفاظت اسناد)

3- شناسایی و انعکاس تهدیدات و آسیب پذیری های دستگاه

4- تامین حفاظت از اماکن و تاسیسات (حفاظت فیزیکی)

5- حفاظت از اسناد و مدارک طبقه بندی شده ( حفاظت اسناد)

6- ارائه مشاوره امنیتی به بالاترین مقام سازمان ( حفاظت اطلاعات)

7- پیش بینی و پیشگیری از اقدامات غیر قانونی ( حفاظت پرسنلی)

8- شناسایی عوامل و عناصر ایجاد کننده نارضایتی ( حفاظت پرسنلی)

9- تدوین دستور العملهای حفاظتی

10- نظارت بر کنترل تردد کارکنان و ... به محیطهای دانشجویی

11- برگزاری دور ه های آموزشی برای پرسنل زیر مجموعه

12- تهیه طرح های حفاظتی و صدور دستور العمل های لازم جهت حفاظت از نحوه نگهداری سیستمهای سخت افزاری و نرم افزاری ( حفاظت IT)

13- آموزش های لازم به منظور چگونگی حفاظت از اطلاعات در سیستم های رایانه ای (حفاظت IT)

14- ابلاغ بخشنامه های حفاظت از سیستم های رایانه ای به مسئولان، پرسنل و کاربران سیستم ها

منشور اخلاقي وسازماني حراست

*عمل به احکام و موازين دين مبين اسلام         

*انجام فريضه امر به معروف ونهي ازمنکر

*تلاش درتامين امنيت شغلي کارکنان

*رعايت اصل احترام وتکريم ارباب رجوع

*توجه وعمل به منويات مقام معظم رهبري بخصوص شعار سال

*رعايت قوانين وترويج فرهنگ مسئوليت پذيري وتعميم آن درسازمان

*اهتمام براي تحقق شعار اساسي حراست اثرگذار،تصميم ساز وپاسخگو

*رعايت حريم خصوصي افرادوتلاش درجهت حفظ آبرو واسرار کارکنان

*توجه به سه اصل دقت،صحت وسرعت دربررسي گزارش هاي رسيده

* تلاش براي شايسته سالاري ومعرفي کارکنان متعهد ومتخصص

*تعامل وهمکاري مستمر با مديران براي تحقق اهداف سازماني

*تلاش مجدانه در درشناسايي وپيشگيري از آسيب هاي سازمان

*شناسايي قانون گريزان وبرخورد متناسب وقانوني با آنان

*نگرشي کلان وبرنامه ريزي مناسب با فناوري هاي روز

*رعايت کامل ودقيق شرح وظايف ودستورالعملهاي ابلاغي